Datblygwyd gan The Reading Agency, Darllenir Cyfeillion ledled y DU mewn partneriaeth ag Scottish Book Trust, Llenyddiaeth Cymru a Verbal yng Ngogledd Iwerddon. Fe’i profwyd am y flwyddyn ddiwethaf gyda phartneriaid prosiect lleol i sicrhau bod y prosiect yn gweithio i chi.

Datblygodd The Reading Agency y rhaglen gyda chyllid gan  Y Gronfa Loteri Fawr. Rydym yn gweithio mewn partneriaeth â  Scottish Book TrustLlenyddiaeth CymruVerbal yng Ngogledd Iwerddon i ddarparu Ffrindiau Darllen ledled y DU.

Cyd-grëwyd Ffrindiau Darllen gyda phobl hŷn a’i brofi am y flwyddyn ddiwethaf gyda phartneriaid prosiect lleol . Mae ein grwpiau’n cwrdd yn rheolaidd mewn lleoliadau sy’n cynnwys llyfrgelloedd, cartrefi gofal a chanolfannau cymunedol. Mae ein prosiectau hefyd yn trefnu sesiynau un-i-un.

Rydym yn gweithio gyda gwirfoddolwyr o bob oed i adeiladu cysylltiadau cymdeithasol, gan ddefnyddio darllen i sbarduno sgwrs. Gyda’n gilydd,  rydym yn cyrraedd rhai o aelodau mwyaf bregus ein cymdeithas: pobl hŷn, pobl â demensia a gofalwyr.

Dysgwch fwy am ein gwaith trwy’n ffrwd newyddion, ein cylchlythyr,  trwy ymuno â’n rhestr e-bost neu trwy’n dilyn ar Twitter.

Ymunwch â'n rhestr e-bost

Dysgwch fwy am ein gwaith trwy’n ffrwd newyddion, ein cylchlythyr, trwy ymuno â’n rhestr e-bost neu trwy’n dilyn ar Twitter.

Ymunwch â'n rhestr e-bost