Datblygwyd gan The Reading Agency, Darllenir Cyfeillion ledled y DU mewn partneriaeth ag Scottish Book Trust, Llenyddiaeth Cymru a Verbal yng Ngogledd Iwerddon. Fe’i profwyd am y flwyddyn ddiwethaf gyda phartneriaid prosiect lleol i sicrhau bod y prosiect yn gweithio i chi.

Datblygodd The Reading Agency y rhaglen gyda chyllid gan  Y Gronfa Loteri Fawr. Rydym yn gweithio mewn partneriaeth â  Scottish Book TrustLlenyddiaeth CymruVerbal yng Ngogledd Iwerddon i ddarparu Ffrindiau Darllen ledled y DU.

Cyd-grëwyd Ffrindiau Darllen gyda phobl hŷn a’i brofi am y flwyddyn ddiwethaf gyda phartneriaid prosiect lleol . Mae ein grwpiau’n cwrdd yn rheolaidd mewn lleoliadau sy’n cynnwys llyfrgelloedd, cartrefi gofal a chanolfannau cymunedol. Mae ein prosiectau hefyd yn trefnu sesiynau un-i-un.

Rydym yn gweithio gyda gwirfoddolwyr o bob oed i adeiladu cysylltiadau cymdeithasol, gan ddefnyddio darllen i sbarduno sgwrs. Gyda’n gilydd,  rydym yn cyrraedd rhai o aelodau mwyaf bregus ein cymdeithas: pobl hŷn, pobl â demensia a gofalwyr.

Dysgwch fwy am ein gwaith trwy’n ffrwd newyddion, ein cylchlythyr,  trwy ymuno â’n rhestr e-bost neu trwy’n dilyn ar Twitter.

News Read all

The Reading Agency wedi ei ddewis ar gyfer Apêl Nadolig The Times 2019

The Reading Agency is pleased to announce that it has been chosen as one of the charities to be featured…
Read more

Ymunwch â'n rhestr e-bost

Dysgwch fwy am ein gwaith trwy’n ffrwd newyddion, ein cylchlythyr, trwy ymuno â’n rhestr e-bost neu trwy’n dilyn ar Twitter.

Ymunwch â'n rhestr e-bost