Gyda £10

Gallwn dalu costau cludiant i un o’n gwirfoddolwyr wneud pedwar ymweliad i ymweld â Ffrind Darllen.

Rhoi £10

Gyda £25

Gallwn ddarparu adnoddau wedi’u hargraffu i gefnogi gwirfoddolwyr sy’n rhedeg grwpiau ar gyfer pobl â dementia.

Rhoi £25

Gyda £50

Gallwn ddarparu ystafell a lluniaeth mewn llyfrgell leol i gynnal digwyddiad arbennig ar gyfer Ffrindiau Darllen..

Rhoi £50

Rhaglen newydd gan The Reading Agency yw Ffrindiau Darllen. Rydym yn defnyddio darllen i ddod â phobl at ei gilydd, i ffurfio cysylltiadau ac i fynd i’r afael ag unigrwydd ledled y DU.

Ein nod yw cael byd lle mae pawb yn darllen eu ffordd i fywyd gwell, ac mae arnom angen eich help er mwyn cyflawni hynny.