Mae The Reading Agency yn ymrwymedig i gynnal ymddiriedaeth a hyder ymwelwyr i’n gwefan ac i ddiogelwch y data a gasglwn. O dan y Rheoliadau Gwarchod Data Cyffredinol, mae gennym ddyletswydd gyfreithiol i ddiogelu unrhyw wybodaeth bersonol a gasglwn gennych chi.

Darllenwch ein polisi preifatrwydd llawn yma

Os caiff y polisi preifatrwydd hwn ei newid mewn unrhyw ffordd, byddwn yn gosod fersiwn wedi’i diweddaru ar y dudalen hon.

Peidiwch ag oedi i gysylltu trwy’r post, trwy e-bost neu dros y ffôn.

Cyfeiriad

The Reading Agency
Free Word Centre
60 Farringdon Road
Llundain EC1R 3GA

E-bost

readingfriends@readingagency.org.uk

Ffôn

Ffoniwch ni ar 0207 324 5153