Skip to content
Learn more

Reading Friends

Dod o hyd i Ffrindiau Darllen ger eich rhan

Reading Friends can be found across axim que vellacia dit reriore aceaquam ratisquunt mi. Ex exerum utet velent dolo quiant volupta tatur uidess inctur.

Mae Ffrindiau Darllen yn rhaglen sy’n rhedeg ledled y DU gyda phrosiectau ar draws Lloegr, yr Alban, Cymru a Gogledd Iwerddon.

Mae gennym brosiectau yn Newcastle, Sheffield, West Sussex, Oldham, Conwy a Stirling. Mae prosiectau newydd ar fin dechrau yn Abertawe, Caeredin, Tameside, Stockport a Derry yng Ngogledd Iwerddon.

Cadwch mewn cysylltiad i glywed am brosiectau a chynlluniau newydd. Cofrestrwch  er mwyn derbyn ein cylchlythyr neu dilynwch ni ar Twitter.

Cofrestrwch gyda ni

Rhowch wybod i ni fod diddordeb gennych ac fe gadwn mewn cysylltiad am gyfleoedd yn eich ardal chi.

Our friends

Your kindness can help us bring more people together.

Support Reading Friends

Mae Ffrindiau Darllen yn rhan o’r elusen genedlaethol, The Reading Agency. Edrychwch ar rai o’n rhaglenni eraill:

View our other programmes

Close

Let's keep in touch

Hear about exciting news across The Reading Agency. Reading Friends specific news will be included in The Reading Agency Roundup.

* indicates required

Our Newsletters

Get the latest news and updates from across the organisation

Our Bulletins

Taking part in one of our programmes? Get specific updates on these activities

Marketing Permissions

Please confirm you agree to receive email marketing from The Reading Agency.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.

You can unsubscribe or update your preferences from The Reading Agency at any time by clicking the link in the footer of our emails. For information about our privacy practices, please visit our website.

Close

Register your interest

* indicates required

I’m interested in...