Skip to content
Learn more

Reading Friends

Dod o hyd i Ffrindiau Darllen ger eich rhan

Reading Friends can be found across axim que vellacia dit reriore aceaquam ratisquunt mi. Ex exerum utet velent dolo quiant volupta tatur uidess inctur.

Mae Ffrindiau Darllen yn rhaglen sy’n rhedeg ledled y DU gyda phrosiectau ar draws Lloegr, yr Alban, Cymru a Gogledd Iwerddon.

Mae gennym brosiectau yn Newcastle, Sheffield, West Sussex, Oldham, Conwy a Stirling. Mae prosiectau newydd ar fin dechrau yn Abertawe, Caeredin, Tameside, Stockport a Derry yng Ngogledd Iwerddon.

Cadwch mewn cysylltiad i glywed am brosiectau a chynlluniau newydd. Cofrestrwch  er mwyn derbyn ein cylchlythyr neu dilynwch ni ar Twitter.

Cofrestrwch gyda ni

Rhowch wybod i ni fod diddordeb gennych ac fe gadwn mewn cysylltiad am gyfleoedd yn eich ardal chi.

Our friends

Your kindness can help us bring more people together.

Support Reading Friends

Mae Ffrindiau Darllen yn rhan o’r elusen genedlaethol, The Reading Agency. Edrychwch ar rai o’n rhaglenni eraill:

View our other programmes

Close

Let's keep in touch

Be the first to hear all the new and exciting things about Reading Friends.

* indicates required

Sign up to our newsletters

Please select the ways you would like to hear from The Reading Agency.

You can unsubscribe or update your preferences from The Reading Agency at any time by clicking the link in the footer of our emails. For information about our privacy practices, please visit our website.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.

Close

Register your interest

* indicates required

I’m interested in...