Skip to content
Learn more

Reading Friends

Cefnogi Ffrindiau Darllen

Gall eich caredigrwydd ein helpu i ddod â mwy o bobl ynghyd.

Mae Ffrindiau Darllen yn rhaglen gyffrous gan yr Asiantaeth Ddarllen. Rydym yn defnyddio darllen i ddod â phobl ynghyd, creu cysylltiadau a mynd i’r afael ag unigrwydd ledled y Deyrnas Unedig. Ein cenhadaeth yw byd lle mae pawb yn darllen ei ffordd tuag at fywyd gwell, ac mae arnom angen eich help i wneud hyn.

Gyda £10

Gallwn dalu costau trafnidiaeth ar gyfer un o’n gwirfoddolwyr i ymweld â Ffrind Darllen bedair gwaith.

Rhowch £10

Gyda £25

Gallwn ddarparu adnoddau argraffedig i gynorthwyo gwirfoddolwyr sy’n cynnal grwpiau ar gyfer pobl â dementia.

Rhowch £25

Gyda £50

Gallwn ddarparu ystafell a lluniaeth yn y llyfrgell leol i gynnal digwyddiad arbennig ar gyfer Ffrindiau Darllen.

Rhowch £50

Cefnogwch Ffrindiau Darllen i helpu i ddod â mwy o bobl ynghyd i sgwrsio, rhannu straeon a chael hwyl.

View our other programmes

Close

Let's keep in touch

Hear about exciting news across The Reading Agency. Reading Friends specific news will be included in The Reading Agency Roundup.

* indicates required

Our Newsletters

Get the latest news and updates from across the organisation

Our Bulletins

Taking part in one of our programmes? Get specific updates on these activities

Marketing Permissions

Please confirm you agree to receive email marketing from The Reading Agency.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.

You can unsubscribe or update your preferences from The Reading Agency at any time by clicking the link in the footer of our emails. For information about our privacy practices, please visit our website.

Close

Register your interest

* indicates required

I’m interested in...