Skip to content
Learn more

Reading Friends

Beth rydym yn ei wneud

Datblygwyd gan The Reading Agency, Darllenir Cyfeillion ledled y DU mewn partneriaeth ag Scottish Book Trust, Llenyddiaeth Cymru a Verbal yng Ngogledd Iwerddon. Fe’i profwyd am y flwyddyn ddiwethaf gyda phartneriaid prosiect lleol i sicrhau bod y prosiect yn gweithio i chi.

Datblygodd The Reading Agency y rhaglen gyda chyllid gan  Y Gronfa Loteri Fawr. Rydym yn gweithio mewn partneriaeth â  Scottish Book TrustLlenyddiaeth Cymru a Verbal yng Ngogledd Iwerddon i ddarparu Ffrindiau Darllen ledled y DU.

Cyd-grëwyd Ffrindiau Darllen gyda phobl hŷn a’i brofi am y flwyddyn ddiwethaf gyda phartneriaid prosiect lleol . Mae ein grwpiau’n cwrdd yn rheolaidd mewn lleoliadau sy’n cynnwys llyfrgelloedd, cartrefi gofal a chanolfannau cymunedol. Mae ein prosiectau hefyd yn trefnu sesiynau un-i-un.

Rydym yn gweithio gyda gwirfoddolwyr o bob oed i adeiladu cysylltiadau cymdeithasol, gan ddefnyddio darllen i sbarduno sgwrs. Gyda’n gilydd,  rydym yn cyrraedd rhai o aelodau mwyaf bregus ein cymdeithas: pobl hŷn, pobl â demensia a gofalwyr.

Dysgwch fwy am ein gwaith trwy’n ffrwd newyddion, ein cylchlythyr,  trwy ymuno â’n rhestr e-bost neu trwy’n dilyn ar Twitter.

News Read all

Your kindness can help us bring more people together like Terry, Karuna and Jean

Support Reading Friends

Mae Ffrindiau Darllen yn rhan o’r elusen genedlaethol, The Reading Agency. Edrychwch ar rai o’n rhaglenni eraill:

Ymunwch â'n rhestr e-bost

Dysgwch fwy am ein gwaith trwy’n ffrwd newyddion, ein cylchlythyr, trwy ymuno â’n rhestr e-bost neu trwy’n dilyn ar Twitter.

View our other programmes

Close

Let's keep in touch

Be the first to hear all the new and exciting things about Reading Friends.

* indicates required

Sign up to our newsletters

Please select the ways you would like to hear from The Reading Agency.

You can unsubscribe or update your preferences from The Reading Agency at any time by clicking the link in the footer of our emails. For information about our privacy practices, please visit our website.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.

Close

Register your interest

* indicates required

I’m interested in...