Skip to content
Learn more

Reading Friends

Beth Rydym yn ei Wneud

Mae Ffrindiau Darllen yn dod â phobl ynghyd i ddarllen, rhannu straeon, cyfarfod â ffrindiau newydd a chael hwyl. Rydym yn defnyddio darllen – p’un a yw hynny’n llyfrau, cylchgronau, papurau newyddion, neu unrhyw beth arall – i annog pawb i ddechrau sgwrsio.

Ein cenhadaeth yn yr Asiantaeth Ddarllen yw mynd i’r afael â heriau mawr bywyd, fel unigrwydd a theimlo’n ynysig, trwy rym profedig darllen. 

Mae Ffrindiau Darllen, a ddatblygwyd yn 2017 gyda chyllid gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol, yn cysylltu pobl trwy ddefnyddio darllen i ddechrau sgyrsiau.

Rydym yn defnyddio ymagwedd sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn, gan gyfeirio at ddiddordebau a hobïau i annog pawb i siarad. Rydym yn defnyddio grym straeon a rennir i ysgogi sgyrsiau mewn grwpiau a sesiynau un i un, gan gydweithio â sefydliadau cymunedol lleol a gwirfoddolwyr o bob oed i ffurfio cysylltiadau cymdeithasol. Gyda’n gilydd, rydym yn cyrraedd pobl sy’n agored i niwed, yn ynysig ac mewn perygl o unigrwydd, yn enwedig y rhai y mae’r pandemig wedi effeithio arnynt fwyaf.

Crëwyd Ffrindiau Darllen ar y cyd â phobl hŷn ac mae wedi cael ei brofi gyda phartneriaid cyflawni prosiect lleol. Gwnaethom weithio mewn partneriaeth â Llenyddiaeth Cymru a Verbal yng Ngogledd Iwerddon i gyflwyno Ffrindiau Darllen ledled y Deyrnas Unedig.

Dewiswyd yr Asiantaeth Ddarllen fel un o’r elusennau ar gyfer Apêl Nadolig The Times 2019, gan ganolbwyntio ar ein gwaith ar unigrwydd a darllen, ac amlygu straeon ar draws rhaglen Ffrindiau Darllen.

Ehangodd Ffrindiau Darllen yn 2021 trwy lyfrgelloedd cyhoeddus yn Lloegr gyda chyllid gan yr Adran dros Dechnoleg Ddigidol, Diwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon.

Dysgwch fwy am y gwahaniaeth y mae’r rhaglen wedi’i wneud trwy straeon o’n prosiectau a thrwy ein hadroddiadau gwerthuso.

Ymunwch â’n rhestr bostio a dilynwch ni ar Twitter.

News Read all

Gall eich caredigrwydd ein helpu i ddod â mwy o bobl ynghyd fel Terry, Karuna a Jean

Cefnogwch Ffrindiau Darllen

Mae Ffrindiau Darllen yn rhan o’r elusen genedlaethol, The Reading Agency. Edrychwch ar rai o’n rhaglenni eraill:

Dysgwch fwy!

Ymunwch â’n rhestr bostio i ddysgu mwy am Ffrindiau Darllen.

View our other programmes

Close

Let's keep in touch

Hear about exciting news across The Reading Agency. Reading Friends specific news will be included in The Reading Agency Roundup.

* indicates required

Our Newsletters

Get the latest news and updates from across the organisation

Our Bulletins

Taking part in one of our programmes? Get specific updates on these activities

Marketing Permissions

Please confirm you agree to receive email marketing from The Reading Agency.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.

You can unsubscribe or update your preferences from The Reading Agency at any time by clicking the link in the footer of our emails. For information about our privacy practices, please visit our website.

Close

Register your interest

* indicates required

I’m interested in...